PŁYTY STROPOWE DO ZESPOLONYCH SYSTEMÓW STROPOWYCH "FILIGRAN"

Zastosowanie

Płyty stropowe typu „FILIGRAN” do zespolonych systemów stropowych mogą być stosowane w budownictwie
mieszkaniowym, ogólnym i przemysłowym. Nadają się one do domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, szkół, szpitali, obiektów komunalnych, biurowców, garaży i obiektów przemysłowych oraz konstrukcji inżynierskich. Płyty stropowe typu „FILIGRAN” można stosować do wszystkich rodzajów obciążeń zarówno zmiennych i dynamicznych. Projektowanie stropów odbywa się indywidualnie dla każdego obiektu budowlanego. Stanowią więc rozwiązanie konstrukcyjne, które nie ogranicza swobody twórczej architektów i projektantów.

BETON: min. C20/25
STAL: A-III N
ODPORNOŚĆ OGNIOWA: REI60
WAGA: w zależności od projektu

Montaż

Aby prawidłowo zamontować płyty stropowe należy wykonać podparcie montażowe, na którym opierać się będzie strop. Montaż płyt polega na ułożeniu poszczególnych elementów w odpowiedniej pozycji, rozpoczynając go od płyt zawierających otwory technologiczne. Gdy wszystkie płyty zostaną umieszczone na swoich pozycjach należy pamiętać o dozbrojeniu stropu według zaleceń projektowych. Montaż stropu kończy zabetonowanie stropu przewidzianą warstwą betonu (klasa betonu – min. C20/25). Wylany beton należy zagęścić przy pomocy wibratora wgłębnego. Po upływie14 dni od zakończenia montażu można zdemontować połowę zastosowanych podpór. W okresie wiązania betonu należy unikać przeciążania stropu, ponieważ może to prowadzić do znacznych ugięć płyty stropowej.

Transport

Liczba płyt stropowych ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonui nośności środka transportowego. Należy je podnosić za pomocą zawiesi liniowych lub belkowych. Podczas transportu płyty powinny być ułożone w pozycji składowania, równolegle do kierunku jazdy. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Magazynowanie powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. Płyty stropowe powinny być składowanew pozycji montażowej. Pierwszy element powinien spoczywać na drewnianych belkach o długości nie mniejszej niż szerokość elementu, grubości nie mniejszej niż 80 mm i szerokości 100 mm. Kolejne elementy należy układać na przekładkach o grubości 38 mm i szerokości 100 mm ułożonych na węzłach pasa górnego kratownicy elementu. Płyty stropowe mogą być układane w stosy. Ze względów bezpieczeństwa wysokość stosu nie może przekraczać 1,8 metra. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów.