Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

1. BUDOWA HALI PREFABRYKATÓW ŻELBETOWYCH PRZETARGI.

Projekt WND‑RPPD.01.04.02-20-121/12 „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i technologicznych w firmie UNIMEX” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie  przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa  

2. BUDOWA NAW MAGAZYNOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAKŁADKA INWESTYCJE

logo+pr+ue-1a.jpg

Pragniemy poinformować, że wraz z końcem roku 2014 rozszerzamy zakres swojej działalności poprzez wprowadzenie do produkcji elementów strunobetonowych. W związku z tym, do oferty zostaną włączone między innymi takie elementy sprężone jak:

- belki mostowe typu KUJAN i KUJAN NG (Nowej Generacji);

- belki typu WBS, DS, T;

- płyty sprężone kanałowe;

- płyty sprężone typu TT;

- belki, płatwie i dźwigary dachowe;

- belki stropowe, nadproża i słupy sprężone

Jednocześnie pragniemy zapewnić o wysokiej jakości naszych wyrobów dzięki zastosowaniu najnowszej technologii systemów sprężania, co jest potwierdzone opinią Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie - Filia w Kielcach.

Mamy nadzieję, że zainteresuje Państwa nasza poszerzona oferta, co pozwoli nawiązać współpracę.


Zakład prefabrykacji powstał w latach 50 - tych jako państwowa firma produkująca na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Po przekształceniach w latach 90 - tych firma zmieniła status prawny stając się spółką cywilną. Od 2001 roku firma ma status spółki jawnej.

 

 

gruszka2.JPG

Siedziba zakładu znajduje się w miejscowości Szepietowo, woj. podlaskie, przez które przebiega linia kolejowa Warszawa - Białystok i droga krajowa Zambrów - Białowieża.

Zakład usytuowany jest w odległości 150 km od Warszawy oraz 70 km od Białegostoku. W Wysokiem Mazowieckiem oddalonym o 7 km znajduje się siedziba władz powiatowych, a także najbardziej prężny w Polsce zakład mleczarski "MLEKOVITA".

W chwili obecnej "UNIMEX" sp.j. zatrudnia 80 osób załogi. W firmie znajdują się działy produkcyjne takie jak:

 • produkcja elementów żelbetowych,
 • zbrojarnia
 • warsztat ślusarski,
 • magazyn z działem spedycji,
 • dział przygotowania i zabezpieczenia produkcji,
 • dział handlowy z działem przygotowania produkcji,
 • laboratorium badawcze,
 • administracja,
 • księgowości,
 • zatrudnienia,
 • windykacji.
 • Główny asortyment produkcji stanowią :

- elementy prefabrykowane dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i     przemysłowego oraz użyteczności publicznej,
- elementy nietypowe, elementy budownictwa kolejowego i wodnego,
- wyroby zbrojarskie wraz z montażem na miejscu budowy lub bez,
- wyroby ślusarskie, produkcja form,
- beton towarowy,
- inne wyroby zlecone.

silosy3.JPG

 

Concrete Made