BETON TOWAROWY

Oferujemy beton towarowy atestowany wszystkich klas z dowozem betonomieszarkami, pompą lub pompogruszką. Beton z własnej skomputeryzowanej wytwórni spełnia wszystkie wymagania UE dotyczące mrozoodporności, wodoszczelności i wytrzymałości. Całkowite komputerowe sterowanie zasypem składników, praca na podstawie kilkuset receptur laboratoryjnych, przechowywanie w pamięci informacji o parametrach produkowanego betonu pozwalają uzyskać beton o bardzo dobrych parametrach spełniający wymogi nowej normy. Wydajność węzła wynosi 100m3/h. Ponadto dysponujemy własnym laboratorium, w którym wielokrotnie w ciągu dnia sprawdzamy jakość naszego betonu.

 

Klasy betonu

Wytrzymałość na ściskanie jest najważniejszą cechą betonu i decyduje o jego klasie. Największy wpływ na ten parametr ma wskaźnik wodno-spoinowy, a także procentowa zawartość cementu. Im mniej wody i więcej spoiwa, tym mocniejszy jest beton. Zwiększanie udziału cementu wpływa jednak negatywnie na właściwości reologiczne mieszanki. Wywołuje nadmiar naprężeń, które w tak wczesnej fazie są dla betonu zbyt trudne do przeniesienia. Zwiększeniu ulega także temperatura procesu hydratacji, przez co w strukturze materiału zaczynają się pojawiać pęknięcia. Sposobem na ograniczenie ich ilości jest wykorzystanie odpowiedniego zbrojenia przeciwskurczowego, a także stosowanie domieszek chemicznych w betonach o dużej wytrzymałości.

Wytrzymałość na ściskanie określa wielkość naprężeń, jakie przenieść może beton. Oznaczenia liczbowe mieszanek o określonych klasach podawane są w dwóch wartościach, które dotyczą wytrzymałości próbek o kształcie walca i sześcianu. W sześciennych elementach rozkład naprężeń jest najbardziej korzystny, przez co ich wytrzymałość uznaje się za większą. Budowa elementów betonowych rzadko jednak posiada budowę foremną, w związku z czym wytrzymałość określana na próbkach walcowych często okazuje się bardziej adekwatna.  Oznaczenia opierają się na gęstości pozornej. Zgodnie z oficjalnymi normami europejskimi, klasa betonu opisywana jest literą „C” oraz dwoma oddzielonymi liczbami. W starszym nazewnictwie przyjmowano oznaczenie literą „B” z jedną liczbą, jednak obecnie jest ono rzadko stosowane.

Dostępność wielu różnych typów betonu daje praktycznie nieograniczone możliwości zastosowań projektowych. Materiał ten klasyfikować można ze względu na ciężar objętościowy – wyróżnia się beton ciężki, zwykły oraz lekki.

·         Beton ciężki – jego ciężar objętościowy wynosi powyżej 2600 kg/m3. Do jego wykonania wykorzystuje się specjalne kruszywa, np. manganowe lub stalowe. Materiały z tej grupy stosowane są przede wszystkim w formie osłon biologicznych, które osłabiają promieniowanie jonizujące.

·         Beton zwykły – może mieć ciężar objętościowy od 2000 do 2200 kg/m3 lub od 2200 do 2600 kg/m3. Cięższy z nich powstaje z mieszanki kruszyw naturalnych i łamanych, np. piasku z kamieniem bazaltowym lub żwirem. Wykorzystuje się go do  tworzenia elementów konstrukcyjnych z betonu i żelbetu. Lżejszy beton  zwykły wykonywany jest przy użyciu kruszyw porowatych, np. keramzytu. Wykorzystuje się go do wytwarzania elementów o wysokiej izolacyjności cieplnej, np. pustaków stropowych czy ścian osłonowych. Zwykły beton jest ciężki i mocny. Po stwardnieniu ulega jednak rozwarstwianiu i pękaniu, przez co nie można stosować go w zimie.

·        Beton lekki posiada z kolei ciężar objętościowy od 800 do 2000 kg/m3. Powstaje z kruszyw lekkich i stosowany jest głównie w formie średniowymiarowych elementów stropowych i ściennych, a także drobnowymiarowych nadproży czy bloczków. Wykorzystuje się go także jako warstwę podkładową i wyrównawczą.

Rodzaje betonu a zastosowanie

Poszczególne rodzaje betonu klasyfikowane są także na podstawie zastosowania. Obecnie produkuje się mieszanki o specjalnym przeznaczeniu, zawierające różne mineralne dodatki oraz chemiczne domieszki. Beton zyskuje dzięki temu lepszą urabialność oraz płynność, a nierzadko także szybszy czas wiązania oraz mniejszy ciężar.

Ze względu na otrzymane w ten sposób właściwości, wyróżnić można beton:

 • jastrychowy,
 • polimerowy,
 • komórkowy,
 • autoklawizowany,
 • żużlobeton,
 • asfaltobeton.

Osobną kategorię zajmuje fibrobeton, czyli zbrojony włóknem szklanym beton dekoracyjny. Doskonale sprawdza się zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Stosowany jest przede wszystkim do wyrobu posadzek i płyt parkingowych.

Klasy ekspozycji betonu

Poza standardową klasyfikacją pod względem wytrzymałości na ściskanie, właściwości czy zastosowania, poszczególne typy betonu rozróżnić można także na podstawie klas ekspozycji. Opisują one wpływ czynników środowiska naturalnego na dany materiał, a tym samym określają ryzyko wystąpienia w nim zniszczeń chemicznych lub mechanicznych. Klasyfikacja ta znacząco ułatwia wybór odpowiedniego betonu do rodzaju tworzonej konstrukcji.

Podatność na poszczególne zniszczenia wyrażana jest liczbowo z przedrostkiem „X” – im wyższy stopień, tym bardziej ekstremalne oraz intensywne może być oddziaływanie danej kategorii zagrożenia na materiał:

 1. Ryzyko agresji środowiska lub korozji nie występuje,
 2. Występuje ryzyko korozji spowodowanej karbonatyzacją,
 3. Występuje ryzyko korozji spowodowanej chlorkami,
 4. Występuje ryzyko korozji spowodowanej chlorkami wody morskiej,
 5. Występuje ryzyko agresywnego oddziaływania zamrażania lub rozmrażania, z uwzględnieniem środków odladzających lub bez,
 6. Występuje ryzyko agresji chemicznej,
 7. Występuje ryzyko korozji spowodowanej ścieraniem,

Konstrukcje betonowe narażone mogą być nawet na kilka oddziaływań – wówczas opisywane są wszystkimi rozpoznanymi klasami. Jeżeli nie występuje żadne z zagrożeń, stosowane jest oznaczenie „X0”, gdzie „0” reprezentuje brak niebezpieczeństwa.

 

tekst zaczerpnięty z: