ŚCIANY OPOROWE

Zastosowanie

Elementy oporowe w budownictwie rolniczym mają zastosowanie do budowy zasieków, silosów, bunkrów, tuneli oraz budowy różnych zbiorników naziemnych i podziemnych. Prefabrykowane elementy betonowe to najszybsza metoda budowy trwałych, wytrzymałych i niezawodnych systemów magazynowych pasz, kiszonek oraz innych materiałów sypkich.

BETON: od C16/20 do C30/37

STAL: zbrojenie podstawowe stal klasy A-IIIN

Montaż

Przed przystąpieniem do instalowania elementów ścianki oporowej należy odpowiednio przygotować miejsce montażu. Przygotowanie podłoża polega na usunięciu urodzajnej ziemi z miejsca montażowego. Następnie powstałe zagłębienie należy wypełnić podsypką piaskową o grubości minimum 15 cm. Elementy prefabrykowane umieszcza się na zagęszczonej podsypce przy pomocy dźwigu. Styki ścian należy uszczelnić zaprawą betonową lub chemoodpornymi masami.

Transport

Transport ścianek oporowych środkami przewozowymi powinien odbywać się jedynie w położeniu „na romb”. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Ścianki oporowe należy składować w pozycji leżącej do momentu uzyskaniu projektowanej wytrzymałości. Ścianki oporowe należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych.