ELEMENTY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE

Zastosowanie

Elementy ścienne wewnętrzne wykorzystywane są jako przegrody konstrukcyjne wewnętrzne w budynkach niskich oraz średniowysokich (do XI kondygnacji).
W zależności od miejsca wbudowania elementy można podzielić na grupy:

elementy wewnętrzne (wykorzystywane do konstruowania ścian zlokalizowanych wewnątrz budynku);
elementy skrajne (służą do budowy końcówek ścian przylegających bezpośrednio do ścian zewnętrznych budynku);
elementy prefabrykowane ścian wewnętrznych przewidziane są dla kondygnacji o wysokości 2,80 metra.

 

 

BETON: C16/20
STAL: według projektu
ODPORNOŚĆ OGNIOWA: REI60

Montaż

Montaż elementów powinien być wykonywany przez wyspecjalizowaną ekipę montażową. Podnoszenie prefabrykatów powinno się odbywać za uchwyty montażowe przeznaczone do tego celu. Po ukończeniu montażu, szczeliny między płytami należy wypełnić według szczegółów będących częścią dokumentacji danego obiektu. Wypełnienie może stanowić zaprawa cementowa lub inna zaprawa przewidziana w projekcie.

Transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Podczas transportu elementy powinny być ułożone w pozycji montażowej, równolegle do kierunku jazdy. Dopuszcza się transport w pozycji poziomej. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy. Transport pionowy elementów na budowie może odbywać się przy wykorzystaniu haków montażowych.

Składowanie

Magazynowanie prefabrykatów musi odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. Elementy muszą spoczywać na drewnianych przekładkach. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się składowanie w pozycji leżącej w sposób zapobiegający uszkodzeniu. Elementy należy podpierać pod miejscem wbudowania haków transportowych. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów.