PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE

Zastosowanie

Płyty kanałowe charakteryzują się zmniejszoną masą własną dzięki zastosowaniu otworów na kierunku podłużnym. Praca tego rodzaju elementu ze względu na przenoszenie obciążeń odbywa się na kierunku podłużnym. Zastosowanie płyt kanałowych pozwala znacznie skrócić czas budowy. Przy budowie stropów tego typu niezbędne jest wykorzystanie dźwigów budowlanych. Dużym atutem tego rozwiązania jest możliwość obciążenia stropu oraz prowadzenia prac zaraz po ułożeniu płyt.

BETON: od C16/20 do C35/45
KLASA EKSPOZYCJI: od Xc1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA: REI60
WAGA: w zależności od typu płyty

Montaż

Płyty kanałowe należy montować z wykorzystaniem żurawia o odpowiednich parametrach technicznych. Płyty należy układać na około 1 cm warstwie zaprawy. Następnie należy zaślepić kanały znajdujące się w prefabrykacie tak, aby uniemożliwić wlewanie się zaprawy betonowej do wnętrza płyty. Kolejnym etapem jest wykonanie dodatkowego zbrojenia płyt oraz zbrojenie wieńców. Przed rozpoczęciem betonowania należy oczyścić styki płyt. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wypełnienie podłużnych styków płyt. Usunięcie podpór może nastąpić po uzyskaniu przez beton w spoinach wytrzymałości minimum 5,0 Mpa.

Transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonui nośności środka transportowego. Płyty należy podnosić za pomocą zawiesi liniowych lub belkowych. Podczas transportu płyty powinny być ułożone w pozycji składowania, równolegle do kierunku jazdy. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Płyty stropowe powinny być składowane w pozycji montażowej na równym i utwardzonym podłożu. Płyty można układać w stosy. Ze względów bezpieczeństwa wysokość stosu nie może przekraczać 1,8 metra. Pierwszą płytę układa się na podkładkach dystansowych o wysokości, co najmniej 100 mm. Kolejne płyty układa się z zastosowaniem przekładek dystansowych. Przekładki należy układać nie dalej niż 250 mm od czoła elementu.