PŁYTY SPRĘŻONE KANAŁOWE HC

Już niedługo w naszej ofercie pojawią się 3 typy płyt sprężonych:

200 długość do ok 11 m,

265 długość do ok 13 m

320 długość do ok 16 m

z szerokim zakresem stopni zbrojenia sprężającego, co daje możliwość stosowania ich przy różnych wielkościach obciążeń oraz produkcji płyt do 19,8 m. Standardowa szerokość elementu to 1,2 m. Dopasowanie do ostatecznej szerokości zaprojektowanego stropu uzyskuje się poprzez stosowanie płyt ciętych wzdłużnie zgodnie z wytycznymi projektowymi.

Płyty wykonywane są z betonu klasy C50/60.

Płyty HC charakteryzują się dużą odpornością ogniową. Technologia umożliwia wykonywanie otworów i wycięć w stropie do wprowadzenia przejść instalacyjnych i przewodów wentylacyjnych. Płyty HC posiadają również zaślepki do kanałów płyt, które zapobiegają dostawaniu się mieszanki betonowej do otworów w czasie wykonywania wieńców stropowych.
Strop kanałowy sprężony to najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne stropu, które minimalizuje koszty i czas prac budowlanych. Wysoka jakość wykonania płyt sprosta wymaganiom naszych klientów.