PŁYTA PERONOWA

Zastosowanie

Płyty peronowe wykonane są z wytrzymałego betonu, odznaczającego się wysokim stopniem mrozoodporności, wodoszczelności i ścieralności. Waga i wymiary płyty zapewniają bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na drgania dynamiczne. Płyty peronowe wykorzystywane są do budowy peronów kolejowych oraz tramwajowych. W naszym asortymencie znajdują się dwa rodzaje płyt peronowych. Pierwszy o standardowej nawierzchni z formy oraz drugi z nawierzchnią PRESSBETON ARMOREUX w kolorze wiśniowym.

 

 

 

BETON: C 25/30
STAL: A-I
SZCZELNOŚĆ: W8
MROZOODPORNOŚĆ: F150

 

Montaż

Przed przystąpieniem do wbudowania płyt peronowych należy odpowiednio przygotować miejsce montażu. Do przygotowania podłoża należy wykorzystać ścianki peronowe oraz odpowiednio zagęszczoną podsypkę z piachu. Płyty należy układać z 1% spadkiem. Naroża i pochylnie należy wykonywać na mokro na budowie według projektu.

Transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonui nośności środka transportowego. Płyty peronowe należy transportować w pozycji wbudowania na drewnianych przekładkach. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Magazynowanie powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. W warunkach magazynów i składów składowanie płyt peronowych może odbywać w stosach. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić dostęp do uchwytów transportowych. Ze względów bezpieczeństwa wysokość stosów nie może być wyższa niż 1,8 metra. Niedopuszczalne jest układanie stosów w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów.