KRĘGI I POKRYWY BETONOWE

Zastosowanie

Kręgi betonowe wykorzystywane  są  do indywidualnych rozwiązań technologicznych i budowlano-konstrukcyjnych jak na przykład obudowy: separatorów, przepompowni, osadników, studni źródlanych, zbiorników wody, szamb, urządzeń pomiarowych i zasuw w sieciach wodociągowych, ciepłowniczych gazowych.

BETON C16/20

Montaż

Gotowe kręgi i pokrywy betonowe należy przetransportować w miejsce posadowienia. W celu umieszczenia elementów w miejscu docelowym należy wykorzystać urządzenie pozwalające na bezpieczny i stabilny montaż prefabrykatów. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przemieszczania elementów tak, aby nie spowodować uszkodzeń mechanicznych kręgów. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

Transport

Kręgi betonowe i pokrywy mogą być transportowane dowolnymi środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu elementów betonowych po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7 fcd. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności pojazdu. Kręgii pokrywy betonowe należy transportować w pozycji pionowej, równolegle do kierunku jazdy. Niezbędne jest zastosowanie przekładek układanych pod elementami. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Kręgi i pokrywy betonowe należy składować w pozycji leżącej na wyrównanym i utwardzonym podłożu do momentu uzyskania przez element odpowiedniej wytrzymałości. Przy składowaniu pionowym tych elementów niezbędne są przekładki układane pod elementami. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych.