RUSZTA DLA BYDŁA

Zastosowanie

Ruszta dla bydła są popularnym rozwiązaniem stosowanym przez hodowców bydła. Montowane na kanałach ściekowych ułatwiają odprowadzanie nieczystości (gnoju, resztek karmy i słomy) oraz zachowanie czystości w budynku inwentarskim. Podłoga z ruszt zapewnia pewne i stabilne poruszanie się bydła.

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu powierzchnie podparcia powinny być dokładnie wyrównane. Aby uniknąć braku stabilności podłogi rusztowej w początkowym okresie użytkowania na brzeg podparcia należy nałożyć pasek z gumy. Płyty należy układać prostopadle do kanału ściekowego. Niezbędna głębokość oparcia rusztu na jednym końcu wynosi 9 cm. Podczas układania ruszta dociskamy do siebie jednocześnie zwracając szczególną uwagę, aby nie było uskoków ani innych nierówności pomiędzy kolejnymi płytami. Jeżeli ruszta nie będą podnoszone w przyszłości można je ułożyć na zaprawie o grubości 2 – 3 cm. Układając w ten sposób ruszta należy wykonać głębszą wnękę w ścianie kanału ściekowego.

 

Rozładunek

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Betonowe ruszta dla bydła podczas transportu muszą być spięte pasami. Jednorazowo można podnosić tylko 1 szt. Zaleca się rozładunek ruszt przy pomocy zawiesia pasowego. Dopuszcza się załadunku i rozładunku wózkiem widłowym przy czym widły muszą być rozsunięte maksymalnie do brzegów przenoszonego ruszta. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Ruszta dla bydła pakowane są w sztaple po 3 – 6 sztuk zależnie od wielkości ruszt. Przy magazynowaniu na równym utwardzonym podłożu można ułożyć sztaple jedna na drugim jednak ze względów bezpieczeństwa nie wyżej niż 1,8 metra. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów. Ruszta należy składować na drewnianych przekładkach w miejscu montażowego oparcia. Zabrania się układania przekładek w innym miejscu niż na krótszych krawędziach prefabrykatów.

Nie zastosowanie się do wytycznych może skutkować uszkodzeniem mechanicznym ruszta.