PREFABRYKOWANY ZBIORNIK WODY DESZCZOWEJ

Służą do gromadzenia wody i późniejszego jej wykorzystania do różnych celów użytkowych, zmniejszając tym samym zużycie wody z wodociągu. Może ona zostać wykorzystana w gospodarstwach domowych jak i w różnego rodzaju obiektach miejskich, przemysłowych, rolniczych do podlewania ogrodów, terenów zielonych, utrzymania czystości na posesji, po zastosowaniu filtrów do spłukiwania toalet, mycia, prania, procesów technologicznych np. czyszczenia i chłodzenia. Woda magazynowana
w zbiornikach nie nadaje się do spożycia i pielęgnacji ciała. /UWAGA: woda niezdatna do picia!/
Zbiorniki wykonywane są w dwóch pojemnościach i dwóch obciążeniach: ruch pieszy – samochody osobowe (pokrywa gr. 12cm, obciążenie 600 kg na oś), samochody ciężarowe (pokrywa gr. 14cm, obciążenie 7000 kg na oś). Ściany zewnętrzne zbiorników, zabezpieczone są abizolem lub izolbetem, co pozwala na zapewnienie szczelności. Otwory do zainstalowania rur, można wykonać w ścianach lub pokrywie zbiornika.

Beton: od C16/20 do C35/45

Stal: zbrojenie podstawowe, stal klasy AIIIN

Montaż

Zastosowanie podsypki piaskowo-żwirowej o grubości min. 15 cm (wypoziomowanie spodu wykopu);
wykop powinien być odpowiedni do pojemności zbiornika;
do zbiornika podłącza się przewód kanalizacyjny i wentylacyjny;
wszystkie połączenia należy uszczelnić;
Podczas montażu należy stosować podstawowe warunki BHP;
Montaż powinien odbywać się pod nadzorem osoby uprawnionej (kierownik robót, brygadzista);
Montaż przeprowadzamy przy pomocy dźwigu lub podnośnika HDS, przy odpowiednim doborze udźwigu, wysięgu, max wysokości;
Zespół montażowy powinien składać się z z min 4 osób, pod nadzorem osoby upoważnionej;
Lokalizacja dźwigu lub podnosnika HDS powinna uwzględniać zasady bezpieczeństwa, np. odpowiedniej odległości od linni energetycznych, wykopów i skarp;

Transport

Zbiorniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu elementów betonowych po osiągnięciu przez beton wytrzymałości transportowej. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do jego nośności. Szamba należy transportować w pozycji montażowej, równolegle do kierunku jazdy. Niezbędne jest zastosowanie przekładek. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Zbiornik powinien być składowany na terenie placu składowego o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażonej w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, by zapewnić dostęp do uchwytów transportowych.

Gdzie można wykorzystać deszczówkę

Poza wykorzystaniem wody opadowej do podlewania ogrodu, możliwe jest również jej gromadzenie w celu wykorzystywania w gospodarstwie domowym do spłukiwania toalet, do prania i do innych zbliżonych celów. Takie przeznaczenie wody deszczowej wiąże się z wybudowaniem odpowiedniej instalacji w budynku, która nie może być połączona z instalacją sieci wodociągowej. Jeśli chodzi o odprowadzanie takiej wody już po wykorzystaniu do kanalizacji, należy zgłosić ten fakt w miejscowym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, które dokona opomiarowania i na podstawie taryf ustali odpowiednią opłatę.
Przy użyciu odpowiednich filtrów uzyskujemy standardy wody pitnej, która uzyskana z deszczówki posiada następujące właściwości:
– woda deszczowa ma minimalne stężenie wapnia i chloru przez co wydłuża żywotność systemów ciepłej wody (brak osadów, kamienia)
– kawa i herbata smakują lepiej z miękką wodą
– brak osadów kamienia na kranach
– mniejsze użycie detergentów do prania
– stała oszczędność związana z opłatami za wodę pitną oraz ścieki
– brak kosztów związanych z nawadnianiem ogrodów