PŁYTY STROPOWE ZESPOLONE 2K I 2K +

Zastosowanie

Strop „2K” jest stropem prefabrykowano – monolitycznym składającym się z cienkich płytowych elementów żelbetowych i układanej na nich warstwy betonu uzupełniającego. Strop „2K” może być stosowany we wszystkich typach budownictwa mieszkaniowego i ogólnego, a zwłaszcza w obiektach, w których występują zróżnicowane rozwiązania funkcjonalne i architektoniczne. Stropy nie wymagają regularnego i modularnego rozstawu podpór, dlatego mogą być wykorzystane przy budowie budynków o dowolnie ukształtowanych rzutach. Podporami mogą być zarówno ściany, belki jak i słupy. Monolityczność stropu sprawia, że jest on szczególnie przydatny na terenach podlegających wpływom górniczym oraz na gruntach słabych i niejednorodnych. Grubość i zbrojenie są indywidualnie określone dla każdego stropu przez projektanta w zależności od rozpiętości, obciążenia i wymaganej izolacyjności akustycznej.

BETON: min. C20/25
STAL: A-0, A-I, A-II, A-III, A-IIIN
ODPORNOŚĆ OGNIOWA: REI60
WAGA: w zależności od projektu

Montaż

Aby prawidłowo zamontować płyty stropowe „2K” i „2K+” należy wykonać podparcie montażowe, na którym opierać się będzie strop. Montaż płyt polega na ułożeniu poszczególnych elementów w odpowiedniej pozycji. Montaż powinien rozpocząć się od płyt zawierających otwory technologiczne. Gdy wszystkie płyty zostaną umieszczone na swoich pozycjach należy pamiętać o dozbrojeniu stropu według zaleceń projektowych. Montaż stropu kończy zabetonowanie przewidzianą warstwą betonu (klasa betonu – minimum C20/25). Wylany beton należy zagęścić przy pomocy wibratora wgłębnego. Po upływie 14 dni od zakończenia montażu można zdemontować połowę zastosowanych podpór. Należy także pamiętać, że w okresie wiązania betonu należy unikać przeciążania stropu, ponieważ może to prowadzić do znacznych ugięć płyty stropowej.

Transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonui nośności środka transportowego. Płyty należy podnosić za pomocą zawiesi liniowych lub belkowych. Podczas transportu płyty powinny być ułożone w pozycji składowania, równolegle do kierunku jazdy. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Płyty stropowe powinny być składowane w pozycji montażowej na równym i utwardzonym podłożu. Płyty można układać w stosy. Ze względów bezpieczeństwa wysokość stosu nie może przekraczać 1,8 metra. Pierwszą płytę układa się na podkładkach dystansowych o wysokości co najmniej 100 mm. Następne płyty układa się jedna nad drugą z zastosowaniem przekładek dystansowych. Jako przekładek dystansowych zaleca się stosowanie desek o szerokości 250 mm i grubości 25 mm. Deski te układa się na kratownicach prostopadle do ich kierunku, każdorazowo na dwóch węzłach każdej kratownicy. Przekładki i podkładki należy umieszczać w odległości 1/5 do 1/4 rozpiętości płyt licząc od jej końca. Bezwzględnie wymaga się, aby podkładki i przekładki usytuowane były w jednym pionie.