ELEMENTY KLATEK SCHODOWYCH - PREFABRYKOWANE BIEGI SCHODOWE

Prefabrykowane biegi schodowe oparte bezpośrednio na spocznikach stropowych i między-kondygnacyjnych są najlepszym rozwiązaniem w przypadku zastosowania najnowszych systemów połączeń prefabrykatów ze ścianą konstrukcyjną. Schody w takim przypadku opierają się bezpośrednio na spoczniku za pomocą specjalnie uformowanego wspornika liniowego
z zamontowanymi łącznikami takimi jak: dybel i trzpień montażowy. Spoczniki montowane są do ścian nośnych za pomocą np. wysuwanych rygli lub innych podpór stalowych. Zapewnienie odpowiedniej akustyki odbywa się poprzez ułożenie podkładki elastomerowej pomiędzy schodami
a spocznikiem. Biegi schodowe tego typu nie wymagają użycia okładzin górnych powierzchni stopni. Przed użytkowaniem należy je zabezpieczyć poprzez nałożenie żywicy lub też naniesienie odpowiednich środków impregnujących. Dolna powierzchnia biegu jest gładka
i nadaję się pod malowanie.

Beton: min. C30/37

Stal: według projektu

Standard wykończenia: pod okładzinę, pod malowanie zwykłe

Montaż

Podczas montażu należy stosować podstawowe warunki BHP;
Przed rozpoczęciem prac montażowych konieczne jest sporządzenie planu organizacji montażu, który powinien uwzględniać kolejność produkcji elementów i kolejność poszczególnych dostaw;
Montaż polega na ułożeniu poszczególnych elementów w odpowiedniej pozycji;
Prace montażowe wykonuje się z zastosowaniem sprzętu mechanicznego;
Montaż powinien odbywać się pod nadzorem osoby uprawnionej (kierownik robót, brygadzista);
Montaż przeprowadzamy przy pomocy dźwigu lub podnośnika HDS, przy odpowiednim doborze udźwigu, wysięgu, max wysokości;
Lokalizacja dźwigu lub podnosnika HDS powinna uwzględniać zasady bezpieczeństwa, np. odpowiedniej odległości od linni energetycznych, wykopów i skarp;
Montaż biegu schodowego kończy betonowanie łączników przewidzianą warstwą betonu (klasa betonu – min. C16/20); Wylany beton należy zagęścić przy pomocy wibratora wgłębnego ;
Montaż mało zależny od warunków atmosferycznych.

Beton

Wytrzymałość betonu zastosowanego do produkcji na ściskanie powinna odpowiadać klasie nie niższej niż C16/20.

Zbrojenie

– zbrojenie główne A-III

– strzemiona A-0

– uchwyty transportowe A-I

Masa

Masa prefabrykatu uzależniona jest od projektu

Składowanie i transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Elementy należy podnosić za pomocą zawiesi linowych lub belkowych. Podczas transportu prefabrykaty powinny być ułożone w pozycji montażowej, równolegle do kierunku jazdy. Elementy muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się na środku transportowym w czasie jazdy.

Magazynowanie prefabrykatów musi odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. Elementy muszą spoczywać na drewnianych przekładkach w pozycji montażowej. Ze względu na konieczność ochrony przed uszkodzeniami krawędzi stopni nie zaleca się składowania płyt warstwami. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych.