BLOCZKI BETONOWE

Zastosowanie

Bloczki betonowe są powszechnie stosować do budowy konstrukcji nośnych oraz nienośnych we wszystkich formach ścian budynków. Bloczki wykorzystywane są przede wszystkim do murowania ścian fundamentowych w domach jednorodzinnych. Ponadto wykorzystywane są do wznoszenia cokołów, słupów i ścian działowych.

 BETON: C 12/15

Montaż

Bloczki betonowe umożliwiają budowę konstrukcji o zróżnicowanych wymiarach. Murowanie należy wykonywać na pełną spoinę poziomą oraz pionową. Wznoszenie konstrukcji murowej musi odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną z wykorzystaniem zaprawy betonowej. Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu wykonanej konstrukcji poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Prefabrykaty muszą być zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Magazynowanie bloczków powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. W warunkach magazynów i składów składowanie palet z bloczkami może odbywać się pionowo (nie wyżej niż 2 poziomy). Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów.