BELKI MOSTOWE TYPU T

Zastosowanie

Sprężone belki mostowe, wykonywane w technologii prefabrykacji, stanowią elementy konstrukcji nośnej obiektów infrastruktury drogowo-mostowej (wiaduktów, mostów, kładek dla pieszych). Belki wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 15050+A1 lub na indywidualne zamówienie zgodnie z dostarczonym projektem. Maksymalna masa elementów do 40T oraz naciąg do 1400 T