BEZODPŁYWOWE ZBIORNIKI PREFABRYKOWANE

Zastosowanie

Bezodpływowy zbiornik na ścieki zwany potocznie szambem stosowany jest na posesjach nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Służy do gromadzenia ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych.

Zbiorniki prefabrykowane wykonywane są w różnych pojemnościach jako jedno lub dwukomorowe monolityczne zbiorniki (ściany odlewane są razem z dnem). W zależności od przewidywanego obciążenia (ruch pieszy, samochody osobowe, samochody ciężarowe) zbiorniki przykrywane są płytą wierzchnią o grubości 10, 12 lub 14 cm.

Ponadto szamba zabezpieczone są ABIZOLEM lub IZOLBETEM, co pozwala na zapewnienie 100% szczelności. Otwory do zainstalowania rur wykonuje się w dwóch ścianach zbiornika. Podłączenie szamba wykonuje się w sposób indywidualny zależności od potrzeb.

 

BETON: od C 16/20 do C 25/30

STAL: zbrojenie podstawowe stal klasy A-IIIN

Montaż

Istotnym czynnikiem w przygotowaniu wykopu jest zastosowanie podsypki piaskowo – żwirowej o grubości min. 15 cm i wypoziomowanie spodu wykopu. Wykop należy przygotować odpowiednio do pojemności zbiornika zachowując spadki rury kanalizacyjnej, a przed przystąpieniem do montażu sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony. Gotowe zbiorniki montuje się szybko i nie trzeba ich kotwiać w gruncie. Jeżeli na budowę jest dostarczany kompletny zbiornik z zamontowaną w zakładzie betonową płytą przykrywającą, do umieszczenia go w wykopie jest niezbędny dźwig. Zbiornik bez płyty przykrywającej można opuścić do wykopu, używając ciężkiego samochodu wyposażonego w urządzenie samowyładowcze (HDS) i dopiero później przymocować płytę na zaprawę. Po umieszczeniu zbiornika w wykopie należy osadzić sięgające do poziomu terenu elementy kominków inspekcyjnych. Kominki przykrywa się dostarczonymi razem ze zbiornikiem płytami włazowymi. Do zbiornika podłącza się przewód kanalizacyjny i wentylacyjny. Wszystkie połączenia trzeba uszczelnić, na przykład IZOLBETEM. Po związaniu zaprawy zbiornik można zasypać.

Transport

Zbiorniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu elementów betonowych po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7 fcd. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do jego nośności. Szamba należy transportować w pozycji montażowej, równolegle do kierunku jazdy. Niezbędne jest zastosowanie przekładek. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Zbiornik powinien być składowany na terenie placu składowego o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, by zapewnić dostęp do uchwytów transportowych.