PRZEPUSTY BETONOWE

ZASTOSOWANIE

Przepust rurowy służy do przeprowadzenia cieków wodnych, takich jak: wody opadowe, małe potoki, strumienie, rowy melioracyjne, itp. pod nawierzchnią (korpusem) dróg samochodowych, torowisk, placów składowania, parkingów itp. Dodatkowym zadaniem przepustów może być funkcja osłonowa instalacji podziemnych. Przepust rurowy, ze względu na stosunkowo niedużą średnicę, stosuje się przy małych przepływach wody. Nasz produkt może być zastosowany zarówno z małym, jak i bardzo dużym naziomem. Do produkcji przepustów wykorzystujemy wysokiej klasy beton, który wytwarzany jest w nowoczesnym węźle betoniarskim, dzięki czemu nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością i nośnością.

BETON:C 16/20
STAL: zbrojenie podstawowe stal klasy A-IIIN

Montaż

Gotowe przepusty należy przetransportować w miejsce posadowienia. W pierwszej kolejności należy ułożyć podwaliny pod montowane elementy. Pomiędzy przepustami należy zachować odstęp wielkości 5 – 10 mm. Powstałą szczelinę należy uzupełnić zaprawą betonową bądź wodoodpornym klejem. W trakcie montażu należy zachować ostrożność podczas przemieszczania elementów tak, aby nie spowodować uszkodzeń. Po zawiązaniu zaprawy należy przystąpić do zasypania przepustu naziomem.

Transport

Przepusty mogą być transportowane dowolnymi środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu elementów betonowych po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7 fcd. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Przepusty należy transportować w pozycji leżącej, równolegle do kierunku jazdy. Niezbędne jest zastosowanie przekładek układanych pod elementami. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających możliwości spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

Składowanie

Przepusty należy składować w pozycji leżącej na wyrównanym i utwardzonym podłożu do momentu uzyskania przez element odpowiedniej wytrzymałości. Przy składowaniu poziomym tych elementów niezbędne są przekładki układane pod elementami. Dopuszczalne jest także składowanie przepustów w pozycji pionowej. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów.