KRATA

Zastosowanie

Kraty zbiorników retencyjno-podczyszczających stosowane są w budownictwie komunikacyjnym i wykorzystywane są do wykonywania przydrożnych odpływów. Użycie prefabrykatów tego typu znacząco skraca czas budowy zbiorników, dzięki czemu minimalizuje koszty wykonawcy.

 

BETON:C 35/45
STAL: A-III
WODOSZCZELNOŚĆ: W8
MROZOODPORNOŚĆ: F200

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu krat należy odpowiednio przygotować nawierzchnię. W pierwszej kolejności należy usunąć warstwę gruntu humusowego. Teren należy wyrównać usuwając jednocześnie kamienie, korzenie itp. Podłoże należy odpowiednio wyprofilować i zagęścić. Kraty należy układać w taki sposób, aby przylegały całą swoją powierzchnią do podłoża.

Transport

Kraty powinny być transportowane w pozycji wbudowania na przekładkach drewnianych. Ilość elementów w jednym stosie nie powinna przekraczać 5 sztuk. Podczas transportu prefabrykaty należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się.

Składowanie

Magazynowanie powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. W warunkach magazynów i składów składowanie krat może odbywać się pionowo (2 warstwy) z wykorzystaniem drewnianych przekładek. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów.