KORYTKO ODWADNIAJĄCE Z ZAMKIEM

Zastosowanie

Prefabrykowanie korytka odwodnieniowe stosuje się do umocnień rowów bocznych, spotykanych w budownictwie kolejowym, drogowym i melioracyjnym, służących do odprowadzania wód powierzchniowych.

 

 

BETON: C20/25
STAL: A-IIIN lub bez zbrojenia
MROZOODPORNOŚĆ: F150

Montaż

Montaż korytka odwadniającego z zamkiem należy poprzedzić pracami przygotowawczymi. Rów ziemny powinien zostać wyprofilowany zarówno w przekroju poprzecznym i podłużnym. Korytka należy układać na przygotowanej wcześniej ławie wykonanej według projektu wykonawczego i przy użyciu sprzętu mechanicznego. Dopuszcza się również układanie korytek sposobem ręcznym przez 4 ludzi, przy użyciu 2 drągów wsuniętych w otwory znajdujące się w ścianach bocznych koryta. Spadek podłużny dna rowu nie powinien przekraczać 10%.

Transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonui nośności środka transportowego. Korytka należy transportować równolegle do kierunku jazdy. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy. Niedopuszczalne jest transportowanie korytek w stosach, w których korytka włożone są jedno w drugie.

Składowanie

Magazynowanie powinno odbywać się na równym
i utwardzonym podłożu. W warunkach magazynów i składów składowanie korytek może odbywać się w stosach (jak na rysunku) maksymalnie 4 warstwy. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów.