DACHOWE PŁYTY KORYTKOWE

Zastosowanie

Dachowe płyty korytkowe przeznaczone są do wykonywania przykryć dachowych i stropodachowych ze względu na niewielki ciężar oraz możliwość stosowania w różnych układach konstrukcyjnych. Płyty dachowe wykorzystywane są powszechnie w budownictwie ogólnym, mieszkaniowymi przemysłowym. Produkujemy płyty korytkowe otwarte i zamknięte.

 

BETON: min. C20/25
STAL: A-0, A-I, A-IIIN
ODPORNOŚĆ OGNIOWA: REI15

Montaż

Płyty należy składować na ścianach prefabrykowanych lub murowanych, których grubość powinna zapewnić odpowiednią głębokość oparcia elementów. Płyty po ułożeniu muszą posiadać pochylenie przewidziane w projekcie. Minimalna drugość oparcia dla płyt na podporze to 4 cm (dla płyt zamkniętych) oraz 5,5 cm (dla płyt otwartych). Elementy należy układać na warstwie papy w celu kompensacji odkształceń wywołanych wpływem temperatury. Spoiny miedzy kolejnymi płytami należy wypełnić zaprawą cementową. Płyty układane mogą być ręcznie lub przy pomocy specjalistycznego sprzętu montażowego.

Transport

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonui nośności środka transportowego. Podczas transportu płyty powinny być ułożone w pozycji wbudowania, równolegle do kierunku jazdy. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy. Transport pionowy płyt na budowie może odbywać się przy użyciu zawiesi pasowych w stosach po 3 sztuki lub przy wykorzystaniu haków montażowych
po 1 sztuce.

Składowanie

Magazynowanie płyt dachowych musi odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. Elementy muszą spoczywać na drewnianych przekładkach w pozycji montażowej. Ze względów bezpieczeństwa wysokość stosu płyt dachowych nie może przekraczać 1,8 metra. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów.