BELKI NADPROŻOWE L19

Zastosowanie

Belki nadprożowe typu L19 są elementami żelbetowymi umożliwiającymi w szybkim czasie wykonanie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach. Mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowymi ogólnobudowlanym. Przenoszą ciężar i obciążenia elementów wyższych kondygnacji takich jak stropy, ściany, dach. Po zamontowaniu w ścianie od razu mają pełną nośność. Zastosowanie takiego rozwiązania w znaczny sposób skraca czas budowy.

 

BETON: nie mniej C20/25
STAL: zbrojenie podstawowe stal klasy A-IIIN
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ: 50/150
ABSORPCJA WODY: NDP
ODPORNOŚĆ TERMICZNA: przenikalność 1,56W/(mK)
ODPORNOŚĆ OGNIOWA: REI 60

Transport

Prefabrykowane belki nadprożowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7 fcd. Belki należy transportować w pozycji wbudowania ułożone równolegle do kierunku jazdy. Belki należy układać warstwami na przekładkach drewnianych według zasad podanych przy składowaniu belek, przy czym maksymalna ilość warstw nie może być większa niż 5. Cała partia belek musi być zabezpieczona przed możliwością przesunięcia w czasie jazdy.

Montaż

Nadproża montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. Elementy układa się na murze na zaprawie cementowej. Oparcie nadproży na podporach powinno wynosić 10 – 14 cm. Pustą przestrzeń między nimi wypełnia się betonem. Nadproża tego typu powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. Jeśli pozostała część ściany nie będzie ocieplona, należy obłożyć nadproża warstwą izolacji.Wykonując nadproże trzeba więc pozostawić miejsce na wykonanie docieplenia od strony zewnętrznej, by ściana miała później równą powierzchnię.

Składowanie

Belki należy składować w pozycji wbudowania na wyrównanym i utwardzonym podłożu na podkładach i przekładkach układanych pod elementami w pionie jedna nad drugą do 5 warstw. W stosach powinny być składowane elementy tej samej długości.