Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

Budowa amfiteatru w Stężycy

W zwi±zku z inwestycj± pn. Starorzecze Wisły- Aktywna Rekreacja w Stężycy nasza firma była głównym dostawc± prefabrykatów betonowych. Zdjęcia zamieszczone poniżej s± publikowane za zgod± autora zdjęć Pana Jacka Ptaszka. www.stezyca.pl

stezyca1.jpg

stezyca2.jpg

stezyca3.jpg

stezyca5.jpg

stezyca8.jpg

stezyca7.jpg

Concrete Made