Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

PŁYTY DROGOWE

 ZASTOSOWANIE

Żelbetowa płyta drogowa (pełna) ma zastosowanie przy budowie tymczasowych dróg dla pojazdów mechanicznych, budowy nawierzchni na placach składowych oraz budowy parkingów samochodowych. Płyty drogowe można także wykorzystać do utwardzania placu budowy. Użycie prefabrykowanych płyt w znacznym stopniu ułatwia dojazd, składowanie i poruszanie się po terenie utwardzonym. 

 

plyta+drogowa.JPG

BETON: C25/30

ZBROJENIE: A-0 i A-IIIN

plytydrogowe11.jpg

 

Symbol

Wymiary (cm)

Masa (kg)

PD1-100

300 x 100 x 18

1338

PD2-100

300 x 100 x 15

1296

PD2-150

300 x 150 x 15

1670

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu płyt drogowych należy odpowiednio przygotować nawierzchnię. W pierwszej kolejności należy usunąć warstwę gruntu humusowego. Teren pod drogą należy wyrównać usuwając jednocześnie kamienie, korzenie itp. W przypadku występowania gruntów piaszczystych (żwiry, piaski drobnoziarniste i gruboziarniste) nie jest wymagana podsypka piaskowa. Podłoże należy odpowiednio wyprofilować i zagęścić. W przypadku występowania gruntów nieprzepuszczalnych należy wykonać podsypkę z gruboziarnistego piasku (około 10-20 cm) i dobrze zagęścić. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego odwodnienia drogi.

Płyty należy układać w taki sposób, aby przylegały całą swoją powierzchnią do podłoża. Szczeliny pomiędzy sąsiadującymi płytami należy wypełnić piaskiem.

TRANSPORT

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

SKŁADOWANIE

Magazynowanie powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. W warunkach magazynów i składów składowanie płyt drogowych może odbywać się pionowo z wykorzystaniem drewnianych przekładek. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów oraz że ze względów bezpieczeństwa stos nie może być wyższy niż 1,8m.

ZALETY STOSOWANIA:

- uproszczenie prac budowlanych;

- skrócenie czasu wykonywania prac na budowie;

- łatwość montażu i obróbki;

- niskie koszty transportu;

- niski koszt prefabrykatów;

- dowolna długość technologiczna konstrukcji;

- możliwość przerwania bądź wznowienia pracy w dowolnym konstrukcji;

- gwarancja odpowiedniej jakości i nośności
Concrete Made