Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

Piwnica grobowa I pozomowa

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Piwnica grobowa to gotowy do montażu prefabrykowany grób. Czas montażu takiego grobowca to około 1 godzina. Wykorzystanie piwnicy grobowej zapewnia usunięcie problemu osiadania gruntu w miejscu pochówku. Dzięki wykorzystaniu naszego produktu zapadający się grunt nie powoduje niszczenia wcześniej wybudowanego pomnika. Ponadto wykonanie kamiennego pomnika dla zmarłego może odbyć się w krótkim czasie po pochówku. Dodatkowo piwnica grobowa ułatwia pracę grabarza. Wykorzystanie naszego produktu pozwala na montaż pojedynczej, podwójnej bądź dwupoziomowej piwnicy grobowej. Nasza oferta przewiduje także możliwość wykonania piwnicy grobowej na indywidualne zamówienie klienta.

BETON: B20/25

STAL: zbrojenie podstawowe stal klasy A-IIIN


Symbol

Wymiary

(cm)

Ciężar

(kg)

Piwnica grobowa 220 x 90 x 81 (wymiar wewnętrzny)

    232 x 102 x 87 (wymiar zewnętrzny)

PGE-C102x29x6 /bok krótki/

102 x 29 x 6

42

PGE-B232x29x6 /bok długi/

232 x 29 x 6

96

PGE-BW232x29x6 /bok długi/

232 x 29 x 6

96

PGE-BWD232x29x6/ bok długi/

232 x 29 x 6

96

PGE-NK112x25x6

89 x 43,5 x 6

55

PGE-P112x25x6

112 x 25 x 6

40

Piwnica grobowa 230 x 110 x 75 MAXI (wymiar wewnętrzny)

 242 x 122 x 84 (wymiar zewnętrzny)

PGE-C122x25x6M /bok krótki/

122 x 25 x 6

40

PGE-B232x29x6M /bok długi/

232 x 29 x 6

96

PGE-BW242x25x6M /bok dług/

242 x 25 x 6

87

PGE-BWD232x29x6M /bok długi/

232 x 29 x 6

96

PGE-PM107x22x5M

107 x 22 x 5

28

PGE-NK122x24x5M

 122 x 24 x 5

35

PGE-P122x25x5

122 x 25 x 5

36

 

MONTAŻ

Montaż naszego produktu jest łatwy i prosty. Gotowe elementy należy przetransportować w miejsce posadowienia grobu. W wykopie należy ułożyć podwaliny pod elementy czołowe. Następnie na podwalinach umieszczamy boki krótkie, na których będą opierać się boki dłuższe. Ściany piwnicy grobowej układane są w trzech warstwach. Boki dłuższe na ostatniej warstwie posiadają wsporniki, które stanowią oparcie dla płyt nakrywających komorę.

TRANSPORT

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Prefabrykaty muszą być zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

SKŁADOWANIE

Piwnice grobowe należy składować w pozycji montażowej na wyrównanym i utwardzonym podłożu do momentu uzyskania przez element odpowiedniej wytrzymałości. Bloki jednakowej długości należy składować w posegregowanych stosach. Należy pamiętać o przekładkach układanych pod elementami. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów. 

Concrete Made