Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

BETON TOWAROWY

 


gruszka1.JPG

 

wezel1.JPG

 

     Oferujemy beton towarowy atestowany wszystkich marek z dowozem betonomieszarkami, pomp± lub pompogruszk±. Beton z własnej skomputeryzowanej wytwórni spełnia wszystkie wymagania UE dotycz±ce mrozoodporno¶ci, wodoszczelno¶ci i wytrzymało¶ci. Całkowite komputerowe sterowanie zasypem składników, praca na podstawie kilkuset receptur laboratoryjnych, przechowywanie w pamięci informacji o parametrach produkowanego betonu  pozwalaj± uzyskać beton o bardzo dobrych parametrach spełniaj±cy wymogi nowej normy. Wydajno¶ć węzła wynosi 100m3/h. Ponadto dysponujemy własnym laboratorium, w którym wielokrotnie w ci±gu dnia sprawdzamy jako¶ć naszego betonu.

MARKA BETONU

Klasy wytrzymałoci na ciskanie betonu zwykłego

Wg normy PN-EN 206-1

Wg normy PN-88/B-06250

-

B7,5

C8/10

B10

-

B12,5

C12/15

B15

C16/20

B20

C20/25

B25

C25/30

B30

-

B35

C30/37

B37

 C35/45

 B45

 C40/50

 B50

Beton mostowy i specjalny.

Stopnie wodoszczelnoci betonu wg PN-88/B-06250

 

WskaĽnik cinienia

Stopień wodoszczelnoci betonu przy jednostronnym parciu wody

stałym

okresowym

0,5-5

W2

W2

6-10

W4

W4

11-15

W6

W4

16-20

W8

W6

Stopnie mrozoodpornoci betonu wg PN-88/B-06250

WskaĽnik N

Stopień mrozoodornoci

Do 25

F25

26-50

F50

51-75

F75

76-100

F100

101-150

F150

WskaĽnik N - równy liczbie przewidywanych lat użytkowania konstrukcji

 

gruszka2.JPG
 

 

Concrete Made