Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

PRZĘSŁA I SŁUPKI OGRODZENIOWE

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Przęsła i słupki ogrodzeniowe, mają charakter systemów panelowych. Nasze prefabrykaty powstają na bazie wysokiej klasy betonu, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Przęsła i słupki betonowe są odporne na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz duże obciążenia. System ogrodzeniowy powszechne stosuje się w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.

BETON: C 35/45

STAL: A-0 i A-IIIN.


ogro_.

 

Symbol

Wymiary

(cm)

Masa

(kg)

Przęsło ogrodzeniowe A

200 x 50 x 5

86,25

Przęsło ogrodzeniowe B

200 x 50 x 5

86,25

Przęsło ogrodzeniowe C

200 x 50 x 5

44,00

Przęsło ogrodzeniowe D

200 x 50 x 5

64,75

Przęsło ogrodzeniowe E

200 x 50 x 5

81,30

Przęsło ogrodzeniowe F

200 x 50 x 5

71,00

Przęsło ogrodzeniowe G

200 x 50 x 5

79,90

Przęsło ogrodzeniowe H

200 x 50 x 5

87,25

Przęsło ogrodzeniowe I

200 x 50 x 5

77,50

Słupek 300 cm

300 x 15 x 13

115,00

Słupek 280 cm

280 x 15 x 13

107,50

Słupek 220 cm

220 x 15 x 13

85,00

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy wykonać pomiary i odpowiednio rozplanować prace montażowe. W pierwszej kolejności należy posadowić słupki betonowe we wcześniej wykonanych wykopach, po czym należy obsypać je gruntem rodzimym bądź wykonać wylewkę z chudego betonu. Montaż elementów ogrodzeniowych polega na odpowiednim umieszczeniu przęseł we wcześniej przygotowanych słupkach betonowych.

TRANSPORT

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Korytka należy transportować na drewnianych przekładkach równolegle do kierunku jazdy. Prefabrykaty muszą być zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

SKŁADOWANIE

Magazynowanie powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. Składowanie elementów ogrodzeń powinno odbywać w pozycji montażowej z wykorzystaniem drewnianych przekładek. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów oraz ich wysokość nie powinna przekraczać 1,8m.

ZALETY STOSOWANIA:

- skrócenie czasu budowy;

- prosty i łatwy montaż;

- powtarzalność;

- szybkość montażu oraz demontażu;

- dowolność stosowania przez projektantów i architektów;

- skrócenie czasu wykonywania prac na budowie; 

 

Concrete Made