Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

ŻERDZIE

Zastosowanie

Elementy służ± do budowy nadpowietrznej sieci rozdzielczej ¶redniego i niskiego napięcia.


 

zerdzie1.JPG

Wymiary

TYP ŻERDZI

DŁUGO¦Ć[cm]

MASA[kg]

ŻN-8/150

820

434

ŻN-9/200

920

500

ŻN-10/200

1000

560

ŻN-12/200

1200

810

ŻN-9/300

920

769

ŻN-10/300

1000

888

Beton

Żerdzie s± wykonywane z betonu klasy nie mniejszej niż C16/20.

Zbrojenie

Zbrojenie wykonane ze stali klasy A-III, A-0 i do uziemienia A-0.

Masa

Masę podano w tabelce powyżej.

Składowanie

Żerdzie składujemy w stosach z zastosowaniem odpowiednich przekładek drewnianych, na uprzednio przygotowanym i utwardzonym terenie.

Transport

Prefabrykaty powinny być ułożone na pojeĽdzie w taki sposób, aby o¶ podłużna prefabrykatu była zgodna z osi± pojazdu i z kierunkiem jazdy. W przypadku ułożenie prefabrykatów w stos sięgaj±cy powyżej obrzeża burt, należy elementy żelbetowe zabezpieczyć przed przesunięciem osiowym, które mogłoby mieć miejsce w czasie nagłego zahamowania pojazdu.

Szczególe ważne przy transporcie jest zachowanie dwóch następuj±cych warunków:

-  podpieranie długich elementów w odpowiednich punktach.

-  zabezpieczenie prefabrykatów przed wstrz±sami i uderzeniami

Nieprzestrzeganie tych wymagań może spowodować uszkodzenie elementów żelbetowych.

zerdzie2.jpg
Concrete Made