Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

KONSTRUKCJE ŻELBETONOWE PREFAB-RYKOWANE STOPY, PODWALINY, SŁUPY, DŹWIGARY

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Stopy fundamentowe są elementami konstrukcyjnymi, odpowiedzialnymi za przekazywanie obciążeń konstrukcji na podłoże gruntowe.

Słupy prefabrykowane to elementy konstrukcyjne, których zadaniem jest przekazywanie obciążeń z konstrukcji obiektu na fundamenty.

Dźwigary są to główne elementy nośne konstrukcji dachu, którego zadaniem jest przekazywanie obciążeń konstrukcji na słupy lub ściany nośne.

Podwaliny pełnią rolę „fundamentu” pośredniego, tzn. przekazują obciążenia na stopy fundamentowe, a nie na podłoże. Stosuje się je jako elementy obudowy w poziomie terenu. Podwaliny należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową na budowie.

Powyższe elementy posiadają zastosowanie w budownictwie przemysłowym do budowy hal i magazynów o konstrukcji słupowo – stropowych. Prefabrykaty wykorzystywane są także do budowy fundamentów słupów oświetleniowych, podwalin pod ekrany dźwiękochłonne, tablic reklamowych oraz budowli tymczasowych takich jak: pawilony, wiaty, namioty.

 BETON: wg projektu

ZBROJENIE: wg projektu

 

slup+stopa-grafika.jpg

 


 
slup+1.05slupcaly11.JPG
slupcaly2p.JPG
slup1.JPG
stopa1cala.JPGstopa+srodek.JPGstopyx2.JPG stopacalaaaa.JPG

MONTAŻ

Poszczególne elementy układane są w odpowiedniej kolejności w miejscu posadowienia. Prace związane z montażem konstrukcji prefabrykowanych muszą być prowadzone pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych osób, które powinny posiadać odpowiednie przygotowanie techniczne oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Elementy łączy się za pomocą złączy skręcanych lub zalewanych. Po ukończeniu montażu, szczeliny między prefabrykatami należy wypełnić według szczegółów będących częścią dokumentacji danego obiektu. Wypełnienie może stanowić zaprawa cementowa lub inne wypełnienie przewidziane w projekcie. Montaż elementów powinien odbywać się według obowiązujących przepisów BHP.

TRANSPORT

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Podczas transportu elementy powinny być ułożone w pozycji montażowej, równolegle do kierunku jazdy. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy. Transport pionowy na budowie może odbywać się przy użyciu zawiesi pasowych lub przy wykorzystaniu haków montażowych.

 SKŁADOWANIE

Elementy prefabrykowane należy składować na płaskiej i utwardzonej powierzchni w pozycji montażowej. Ze względu na konieczność ochrony przed uszkodzeniami krawędzi nie zaleca się składowania warstwami. Należy stosować przekładki pod elementami. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa nie należy układać elementów o znacznej wadze w pobliżu wykopów.

 ZALETY STOSOWANIA:

- uproszczenie prac zbrojarskich;

- szybkość montażu;

- ograniczenie deskowań i szalunków na budowie;

- swoboda projektowa dla architektów;

- powtarzalność;

- montaż niezależnie od warunków atmosferycznych;

- niski koszt prefabrykatów;

- krótki czas realizacji inwestycji;

- gładka powierzchnia prefabrykatu;

- gwarancja odpowiedniej jakości i nośności
Concrete Made