Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

ELEMENTY KLATEK SCHODOWYCH
schody+1.JPG

Zastosowanie i wymiary

Bieg stanowi płyta żelbetowa z 9 stopniami.

 

klatka4.gif

Wyróżniamy:

  • Płyty biegów schodowych przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego (wysokość kondygnacji - 280 cm, wysokość wznoszenia dla jednego biegu - 140 cm, obciążenie zmienne (normowe) - 3kN/m2, wymiary stopnia - 15,5 x 29,5 cm, grubość płyty żelbetowej biegu - 9 cm.)
  • Płyty biegów schodowych przeznaczone dla budownictwa użyteczności publicznej podano w tabeli:

WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI [cm]

WYSOKOŚĆ WZNOSZENIA DLA JEDNEGO BIEGU [cm]

OBCIĄŻENIE ZMIENNE (NORMOWE) [kN/m2]

300

150

4

330

165

4

360

180

6

Wymiary stopnia - 15 x 30 cm

Grubość płyty żelbetowej biegu - 12 cm

Belki podestowe  - Stanowią podpory powyższych płyt , przeznaczone są dla traktów o rozpiętości modularnej L=300 cm i o szerokości 38 cm (budownictwo mieszkaniowe) i 45 cm (budownictwo użyteczności publicznej), opierane na ścianach grubości 15 lub 24cm.

 

Płyty spocznikowe - znajdują zastosowanie na tak zwanych półpiętrach.

Montaż

Elementy belek podestowych układane są za pośrednictwem warstwy zaprawy na ścianach poprzecznych tzw. połówkowych obok uprzedniego ułożonych płyt stropowych stanowiących podesty i spoczniki. Następnie na obrzeżach wspornikowych belek opiera się płyty biegowe i łączy przez spawanie łączników stalowych wbudowanych w biegi i belki podestowe . Montaż dokonuje się z zastosowaniem sprzętu mechanicznego. Montaż belek podestowych należy prowadzić tak jak elementów płyt stropowych.

Beton

Wytrzymałość betonu zastosowanego do produkcji na ściskanie powinna odpowiadać klasie nie niższej niż C16/20.

Zbrojenie

- zbrojenie główne A-III

- strzemiona A-0

- uchwyty transportowe A-I

Masa

Masa prefabrykatu w zależności od wielkości od 685 kg do 2700 kg.

Składowanie i transport

Elementy powinny być składowane i transportowane w pozycji poziomej, czyli pozycji wbudowania. Ze względu na konieczność ochrony przed uszkodzeniami krawędzi stopni nie zaleca się układania elementów warstwami. Do transportu elementu przeznaczone są 4 uchwyty transportowe. Przyjęte uchwyty transportowe są dostosowane do założonego sposobu wykończenia elementu.

 

schody+2.JPG
Concrete Made