Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

KRĘGI I POKRYWY BETONOWE

 ZASTOSOWANIE

Kręgi betonowe wykorzystywane   do indywidualnych rozwiązań technologicznych i budowlano-konstrukcyjnych jak na przykład obudowy: separatorów, przepompowni, osadników, studni źródlanych, zbiorników wody, szamb, urządzeń pomiarowych i zasuw w sieciach wodociągowych, ciepłowniczych gazowych.

BETON C16/20

 

kregi-grafika.jpg

 


Symbol

Wysokość

(cm)

Średnica

(cm)

Ciężar

(kg)

K100 Krąg Betonowy

70

ø100

605

K120 Krąg Betonowy

50

ø120

748

K200 Krąg Betonowy

50

ø200

1 355

P100 Pokrywa

15

ø120

425

P140 Pokrywa

15

ø140

578

P230 Pokrywa

15

Ø230

1 600

 
 
kregi+1.JPG
 
MONTAŻ

Gotowe kręgi i pokrywy betonowe należy przetransportować w miejsce posadowienia. W celu umieszczenia elementów w miejscu docelowym należy wykorzystać urządzenie pozwalające na bezpieczny i stabilny montaż prefabrykatów. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przemieszczania elementów tak, aby nie spowodować uszkodzeń mechanicznych kręgów. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

 TRANSPORT

Kręgi betonowe i pokrywy mogą być transportowane dowolnymi środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu elementów betonowych po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7 fcd. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Kręgi i pokrywy betonowe należy transportować w pozycji pionowej, równolegle do kierunku jazdy.Niezbędne jest zastosowanie przekładek układanych pod elementami. Prefabrykaty muszą być dodatkowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementuna środku transportowym w czasie jazdy.

  SKŁADOWANIE

Kręgi i pokrywy betonowe należy składować w pozycji leżącej na wyrównanym i utwardzonym podłożu do momentu uzyskania przez element odpowiedniej wytrzymałości. Przy składowaniu pionowym tych elementów niezbędne są przekładki układane pod elementami. Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych.

 ZALETY STOSOWANIA

  • skrócenie czasu budowy;
  • łatwość montażu i obróbki;
  • skrócenie czasu wykonywania prac na budowie;
  • dowolna długość technologiczna.

 

 

Concrete Made