Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

BLOCZKI BETONOWE

ZASTOSOWANIE

Bloczki betonowe są powszechnie stosować do budowy konstrukcji nośnych oraz nienośnych we wszystkich formach ścian budynków. Bloczki wykorzystywane są przede wszystkim do murowania ścian fundamentowych w domach jednorodzinnych. Ponadto wykorzystywane są do wznoszenia cokołów, słupów i ścian działowych.

 BETON: C 12/15

 

bloczkibetonowe.JPG

 


2.gif

Symbol

Wymiary

Ciężar

(kg)

Liczba sztuk na palecie

BB M4

12x24x24

16,8

75

BB M6

12x24x38

26,16

50

 

MONTAŻ

Bloczki betonowe umożliwiają budowę konstrukcji o zróżnicowanych wymiarach. Murowanie należy wykonywać na pełną spoinę poziomą oraz pionową. Wznoszenie konstrukcji murowej musi odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną z wykorzystaniem zaprawy betonowej. Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu wykonanej konstrukcji poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

 TRANSPORT

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego. Prefabrykaty muszą być zabezpieczone przy pomocy odpowiednich usztywnień zapobiegających spadnięciu lub przemieszczaniu się elementu na środku transportowym w czasie jazdy.

 SKŁADOWANIE

Magazynowanie bloczków powinno odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. W warunkach magazynów i składów składowanie palet z bloczkami może odbywać się pionowo (nie wyżej niż 2 poziomy). Prefabrykaty należy składować w taki sposób, aby umożliwić montaż chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Należy pamiętać, że nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów.

 ZALETY STOSOWANIA:

- uproszczenie pracy przy tworzeniu fundamentów;

- uniknięcie uciążliwych czynności na placu budowy;

- zastosowanie bloczka gwarantuje, że ściana będzie wytrzymała, mrozoodporna i mało nasiąkliwa;

- skrócenie czasu budowy;

- możliwość budowy ścian o zróżnicowanej grubości;

- niskie koszty transportu;

- niski koszt prefabrykatów;

- prosta powierzchnia fundamentu;

- ułatwienie prac izolacyjnych;

- skrócenie czasu wykonywania prac na budowie;

- dowolna długość technologiczna ściany;

- możliwość przerwania bądź wznowienia pracy w dowolnym miejscu muru;

- gwarancja odpowiedniej jakości i nośności.

 

 

Concrete Made