Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

BELKI NADPROŻOWE L19

Zastosowanie

Belki nadprożowe typu L 19 są stosowane do przykrywania otworów drzwiowych i okiennych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym. Są one dostosowane do typowych otworów okiennych i drzwiowych. Belki nadprożowe mogą być stosowane do innych celów, pod warunkiem zachowania rozpiętości, obciążeń oraz maksymalnych nośności elementów podanych w projekcie.nadproze+_czolo+belki_+1.JPG 

Wymiary

nadproza.gif

 

Symbol

Wymiary

(cm)

Ciężar

(kg)

Minimalna

głębokość

oparcia

na podporach

(cm)

Wymiary otworów w świetle muru

(cm)

Obciążenie belek

odpowiadające im ugięcie

 

I poziom

obciążenia

(kN)

Ugięcie

aI

[mm]

 

Belka nadprożowa L-19-Nn/120

119x19x9x6

40

9

do 101

23

2,1

 

Belka nadprożowa L-19-Nn/150

149x19x9x6

50

9

102 do 131

21

2,7

 

Belka nadprożowa L-19-Nn/180

179x19x9x6

60

12

132 do 155

16

3,3

 
 

Belka nadprożowa L-19-Nn/210

209x19x9x6

70

12

156 do 185

13,5

3,9

 
 

Belka nadprożowa L-19-Nn/240

239x19x9x6

80

12

186 do 215

10

4,5

 
 

Belka nadprożowa L-19-Nn/270

269x19x9x6

90

14

216 do 241

8,5

5,1

 
 

Belka nadprożowa L-19-Nn/300

299x19x9x6

92,5

14

242 do 271

8,5

5,7

 
 

Belka nadprożowa L-19-Nn/330

329x19x9x6

102,5

14

272 do 301

6

6,3

 
 

Belka nadprożowa L-19-Nn/360

359x19x9x6

112,5

14

302 do 331

4,5

6,9

 
 

 *Maksymalna głębokość oparcia powinna wynosić 19cm


Montaż

Nadproża z belek prefabrykowanych montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Belki należy układać na ścianach prefabrykowanych lub murowanych z zachowaniem minimalnej głębokości oparcia. Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni ściany układa się 2 belki nadprożowe o długości odpowiedniej do szerokości otworu drzwiowego lub okiennego, pułkami dolnymi do środka. Belki układa się na zaprawie cementowej. Następnie wypełnia się wewnętrzną część nadproża betonem klasy C20/25.

Beton

Wytrzymałość betonu zastosowanego do produkcji na ściskanie powinna odpowiadać klasie nie niższej niż C20/25.

Zbrojenie

Zbrojenie podstawowe - stal klasy A-IIIN

Uchwyty montażowe - stal klasy A-I

Masa

Masa prefabrykatu zależy od jego wielkości od 38 kg do 119 kg

Składowanie

Belki należy składować w pozycji wbudowania na wyrównanym, odwodnionym i utwardzonym podłożu na podkładkach i przekładkach układanych pod elementami w pionie, jedna nad drugą do 6 warstw. W stosy powinny być składowane elementy tej samej długości.

Transport

Prefabrykowane belki nadprożowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7fcd. Belki należy transportować w pozycji wbudowania ułożone długością równolegle do kierunku jazdy. Belki należy układać warstwami na przekładkach drewnianych wg zasad podanych przy składowaniu belek, przy czym maksymalna ilość warstw nie może być większa niż 5. Całe partia belek musi być zabezpieczona przed możliwością przesunięcia w czasie jazdy.  

nadprozel191n.JPG
Concrete Made