Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

ELEMENTY ¦CIENNE WEWNĘTRZNE

Elementy ¶cienne wewnętrzne można stosować jako przegrody wewnętrzne konstrukcyjne w budynkach niskich i ¶redniowysokich (do XI kondygnacji).

Elementy można podzielić na trzy podgrupy w zależno¶ci od miejsca ich wbudowania:

  • Elementy wewnętrzne – do konstruowania tej czę¶ci ¶cian w budynku, która nie styka się z zewnętrznym jego licem;
  • Elementy skrajne – do konstruowania końcówek ¶cian, które przylegaj± bezpo¶rednio do lica budynku;
  • Bloki wspornikowe – do konstruowania loggi i balkonów wspornikowych w budynku.

Elementy ¶cian wewnętrznych przewidziane s± dla kondygnacji wysoko¶ci 2,80m, produkowane s± również elementy połówkowe i elementy dostosowane do wysoko¶ci kondygnacji 3,50m. Jako podstawowy materiał konstrukcyjny elementów przyjęto beton żwirowy B 17,5 i stal zbrojeniow± A0 i uchwytów montażowych AI. Odporno¶ć ogniowa 1godzina.


 

SYMBOL BLOKU

NAZWA

WYSOKO¦Ć [cm]

SZEROKO¦Ć [cm]

BW/90/252

Blok wewnętrzny

252

90

BW/120/252

Blok wewnętrzny

252

120

BW/150/252

Blok wewnętrzny

252

150

BWW/90/252

Blok wewnętrzny pełny

252

90

BWW/120/252

Blok wewnętrzny pełny

252

120

BW/90/112

Blok wewnętrzny

112

90

BW/120/112

Blok wewnętrzny

112

120

BW/150/112

Blok wewnętrzny

112

150

BWWD/90/322

Blok wewnętrzny pełny

322

90

BWWD/120/322

Blok wewnętrzny pełny

322

120

BWOW/90/252

Blok wewnętrzny wzmocniony ocieplaczem

252

90

BWOW/120/252

Blok wewnętrzny wzmocniony ocieplaczem

252

120

BWSW/90/252

Blok skrajny wzmocniony

252

90

BWSW/120/252

Blok skrajny wzmocniony

252

120

BWOW/90/112

Blok wewnętrzny wzmocniony ocieplaczem

112

90

BWOW/120/112

Blok wewnętrzny wzmocniony ocieplaczem

112

120

BW/90/W/60

Blok wewnętrzny ze wspornikiem

252

150

BW/120/W/60

Blok wewnętrzny ze wspornikiem

252

180

BW/120/W/120

Blok wewnętrzny ze wspornikiem

252

240

 

Concrete Made