Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

DACHOWE PŁYTY KORYTKOWE

Płyty korytkowe produkowane są jako:

-płyty korytkowe otwarte:

dk.GIF

-płyty korytkowe zamknięte:

dkz.GIF

 

 


   dkz1.JPG

  Zastosowanie

  Płyty korytkowe przeznaczone są do pokryć dachowych i stropodachowych w budownictwie ogólnym i uprzemysłowionym. Charakteryzuje je niewielki ciężar oraz możliwość stosowania w różnych układach konstrukcyjnych. Obciążenie obliczeniowe zewnętrzne równomiernie rozłożone na 1 m2 płyty (poza ciężarem własnym) 2,65kN/m2 .

  Wymiary

Symbol

Wymiary (cm)

Ciężar (kg)

PK DKZ/O 300/60

300 x 60 x 11

203,00

PK DKZ/O 300/30

300 x 30 x 11

120,00

PK DKZ/O 270/60

270 x 60 x 11

183,25

PK DKZ/O 270/30

270 x 30 x 11

108,50

PK DKZ/O 240/60

240 x 60 x 11

163,75

PK DKZ/O 240/30

240 x 30 x 11

96,75

PK DKZ/O 210/60

210 x 60 x 11

144,00

PK DKZ/O 210/30

210 x 30 x 11

85,00

PK DKZ/O 200/60

200 x 60 x 11

137,50

PK DKZ/O 200/30

200 x 30 x 11

81,00

PK DKZ/O 180/60

180 x 60 x 11

124,25

PK DKZ/O180/30

180 x 30 x 11

73,25

PK DKZ/O 150/60

150 x 60 x 11

103,50

PK DKZ/O 150/30

150 x 30 x 11

61,00

  Przygotowanie i montaż

  Płyty należy układać na ścianach prefabrykowanych lub murowanych, których grubość powinna zapewniać właściwą głębokość oparcia elementów. Płyty zaleca się układać na warstwie papy w celu częściowej kompensacji odkształceń wywołanych wpływem temperatury. Minimalna długość oparcia płyt na podporze to 4cm (płyty zamknięte) i 5,5cm (płyty otwarte). Płyty układa się na przygotowanych podporach z odpowiednim pochyleniem przewidzianym w projekcie. Mogą być one układane ręcznie lub tez za pomocą odpowiedniego sprzętu montażowego. Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementową marki co najmniej "80' o grubości 0, 5 cm.

  Beton

  Wytrzymałość betonu zastosowanego do produkcji  odpowiada klasie C20/25 .

  Zbrojenie

  Główne pręty zbrojeniowe o średnicy 6 mm i większej, ze stali klasy A-III. Pozostałe zbrojenie ze stali klasy A-0, uchwyty montażowe ze stali klasy A-I.

  Masa

  Masa elementu wynosi ok. 159 kg

  Składowanie i transport

  Płyty należy transportować i składować w pozycji wbudowania. W czasie transportu i składowania płyty powinny być układane na podkładkach drewnianych przekazanych wraz z płytami przez Producenta. Podkładki drewniane powinny być umieszczone w odległości nie przekraczającej wartości dopuszczalnego zwisu tj. 100 mm od krawędzi płyty. Płyty należy składować tylko i wyłącznie na suchym i utwardzonym terenie maksymalnie po 6 szt w stosie. Transport pionowy płyt na budowie może odbywać się przy użyciu zawiesi pasowych w stosach po 3 szt. lub przy użyciu zawiesi linowych za pomocą wbetonowanych haków montażowych po 1 szt.

   

  dkz2.JPG

   

Concrete Made