Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE SPB-2002 i Sk
Zastosowanie

Płyty przeznaczone są do stosowania w stropach o obciążeniu charakterystycznym ponad ciężar własny 10,0 kN/m2. Płyty mogą być stosowane w obiektach o dowolnej liczbie kondygnacji.

- INSTRUKCJA TRANSPORTU I ROZŁADUNKU kliknij tu


spb1.jpg

 Wymiary

DANE TECHNICZNE

Jedn.

PŁYTY KANAŁOWE STROPOWE

SPB-2002

Sk

DŁUGOŚĆ MODULARNA

cm

240 - 720

660;720; 780;

SZEROKOŚĆ MODULARNA

cm

90, 120, 150

90; 120;

GRUBOŚĆ (WYSOKOŚĆ)

cm

24

26,5

DŁUGOŚĆ NOMINALNA MNIEJSZA OD MODULARNEJ

cm

4

4

SZEROKOŚĆ NOMINALNA MNIEJSZA OD MODULARNEJ

cm

1

1

BETON

klasa

C20/25 do C30/37

C16/20 do C30/37

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

kN/m2

4,5; 6,0; 7,5; 10,0;

4,5; 10,0;

GRUBOŚĆ ŚCIAN STANOWIĄCYCH PODPARCIE PŁYT

cm

 od 15

do 20

GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA PŁYT

cm

 8

 8

 

Montaż

Montaż płyt należy wykonywać za pomocą żurawia o odpowiednich parametrach technicznych. W fazie montażowej płyty opiera się na podporach pośrednich, które należy umieścić nie dalej niż 250 mm od krawędzi podpory stałej. Płyty należy układać na ścianach na warstwie zaprawy cementowej. Należy zaślepić kanały w prefabrykacie. Kolejnym etapem jest ułożenie zgodnie z projektem, zbrojenie wieńców, dodatkowe pręty zbrojenia górnego w stykach pomiędzy prefabrykatami. Następnie zabetonowuje się wieńce oraz podłużne styki pomiędzy płytami. Przed betonowaniem konieczne jest oczyszczenie styków oraz nawilżenie wodą. Istotnym elementem na który należy zwrócić uwagę na właściwie wypełnienie styków podłużnych w miejscach, w których znajdują się dodatkowe pręty zbrojeniowe. Podpory można usunąć po uzyskaniu przez beton w spoinach wytrzymałości min. 5,0 MPa.

Beton

Wytrzymałość betonu zastosowanego do produkcji na ściskanie powinna odpowiadać klasie od C20/25 do C35/45.

Zbrojenie

- A-IIIN zbrojenie główne

- D-I zbrojenie rozdzielcze

- A-I uchwyty transportowe

Składowanie

Płyty stropowe powinny być składowane w stosach w pozycji poziomej. Podłoże, na którym zostaną układane stosy powinno być wyrównane i utwardzone. Pierwszy element powinien spoczywać na drewnianych krawędziach. W jednym stosie można składować płyty różnej szerokości, lecz tej samej długości. Maksymalnie w stosie powinno znajdować się 6 sztuk płyt. Przekładki należy umieścić nie dalej niż 250 mm od czoła elementu.

Transport

Płyty należy podnosić za uchwyty transportowe wbetonowane w czoła prefabrykatów za pomocą zawiesi liniowych lub belkowych.  Podczas transportu płyty powinny być ułożone w pozycji składowania, długością do kierunku jazdy, w sposób uniemożliwiający zsunięcie ze środka transportu.

Zalety płyt stropowych kanałowych: 

- przyspieszenie prac związanych z wykonywaniem stropu,

- znaczna eliminacja tzw. "robót mokrych",

- możliwość montażu bez podpór.

 

spb2.jpg

 

Concrete Made