Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

PŁYTY STROPOWE ZESPOLONE „FILIGRAN”

Zastosowanie

Stropy żelbetowe zespolone FILIGRAN mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym, ogólnym i przemysłowym. Są one częścią konstrukcji stropów zespolonych. Projektowanie stropów odbywa się indywidualnie dla każdego obiektu budowlanego, o dowolnym kształcie w płaszczyźnie poziomej, najczęściej prostokątnym.

 
filigrangrafika.jpg

filigran16.jpg

BETON:     min. C20/25

ZBROJENIE:    A-IIIN

ODPORNOŚĆ OGNIOWA: REI60

WAGA:    w zależności od projektu

 

Wymiary

Symbol

WYMIARY

Dopuszczalne obciążenie (kN/m2)

Długość (cm)

Szerokość (cm)

Grubość (cm)

Strop Filigran

od 240 do 780

od 60 do 240

5

do 12

 

Montaż

Należy wykonać podparcie montażowe prostopadłe do kratownic stropu zespolonego i przygotować podpory. Ułożyć prefabrykaty, poczynając od płyt w których znajdują się otwory do prowadzenia ew. instalacji lub od płyt, które są związane np. z położeniem schodów. Kolejnym etapem jest dozbrojenie w zależności od projektu stropu. Ostatecznym etapem jest zabetonowanie stropu do zaprojektowanej grubości. Beton powinien być klasy nie niższej niż C16/20. Do betonowania należy używać tylko wibratorów wgłębnych. Po upływie 14 dni można zdemontować połowę zastosowanych podpór stropu.

Beton

Wytrzymałość betonu zastosowanego do produkcji na ściskanie powinna odpowiadać klasie nie niższej niż C20/25.

Zbrojenie

Zbrojenie nośne projektowane jest indywidualnie w postaci siatek. Pręty główne są ze stali klasy A-III lub A-IIIN, natomiast pręty rozdzielcze ze stali A-0, A-I lub A-IIIN. Maksymalny rozstaw kratownic to 75 cm, układane są one równolegle do dłuższego boku prefabrykatu, mogą być wypełnione materiałami izolacyjnymi lub pustakami , przy czym szerokość i grubość tych wyrobów powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Tymi przestrzeniami można poprowadzić instalację np. ogrzewania podłogowego.

Masa

W zależności od projektu.

Składowanie

Płyty powinny być składowane w stosach w pozycji poziomej. Podłoże, na którym zostaną układane stosy powinno być wyrównane i utwardzone. Pierwszy element powinien spoczywać na drewnianych krawędziach o długości nie mniejszej niż szerokość elementu, grubości nie mniejszej niż 80 mm i szerokości 100 mm. Następny element należy układać na przekładkach o grubości 38 mm, szerokości 100 mm ułożonych na węzłach pasa górnego dolnego elementu. Zaleca się składowanie w jednym stosie elementów jednego typu i jednej długości z elementami szerszymi u dołu stosu i węższymi u góry.  Maksymalnie w stosie powinno znajdować się 5 sztuk płyt.

Transport

Płyty należy podnosić za pomocą zawiesi liniowych lub belkowych.  Podczas transportu płyty powinny być ułożone w pozycji składowania, długością do kierunku jazdy, w sposób uniemożliwiający zsunięcie ze środka transportu i jego uszkodzenia.

Zalety:

- brak konieczności szalowania i deskowania,

- mały ciężar własny płyt pozwala jednorazowo przywieźć 150-200 m2 stropu,

- prosty i szybki montaż,

- idealnie gładka powierzchnia dolnej płyty,

-  nośność płyt ustalana indywidualnie zgodnie z warunkami użytkowania danego stropu,

- możliwość wykonania dowolnych kształtów z uwzględnieniem niezbędnych wycięć i otworów przewidzianych w dokumentacji,

- zmniejszenie kosztów budowy,

- skrócenie cyklu inwestycji.

 
filigran1.JPG
filigran11.jpg
Concrete Made