Prefabrykaty
Budowa Budowa dom��

Budowa hali w trakcie realizacji

BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ PREFABRYKATÓW ŻELBETOWYCH (w trakcie realizacji)

  Pragniemy poinformować, że wraz z końcem roku 2015 przewidujemy rozszerzenie zakresu swojej działalno¶ci poprzez wprowadzenie do produkcji elementów strunobetonowych. W zwi±zku z tym, do oferty zostan± wł±czone między innymi takie elementy sprężone jak:

- belki mostowe typu KUJAN, KUJAN NG,  

- belki typu WBS, DS, T,

- płyty sprężone typu TT 

- płyty sprężone  kanałowe,

- belki, płatwie i dĽwigary dachowe,

- belki stropowe, nadproża i słupy sprężone. 

  Jednocze¶nie pragniemy zapewnić o wysokiej jako¶ci naszych wyrobów dzięki zastosowaniu najnowszych technologii sprężania oraz współprac± z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów Filia Kielce. Mamy nadzieję, że nasza nowa oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

                     Zapraszamy do współpracy.

Concrete Made